O nás

Jsme nezisková organizace Ve vatičce, z. s., která má jako jednu z hlavních aktivit pomoc seniorům.

V domovech pro seniory (dále DPS), ale i v domácnostech, žijí senioři toužící po obyčejném vlídném slovu, po společnosti ve své samotě či po vycházce nebo potřebují pomoct s denními potřebami, které zaměstnanci domovů případně rodinní příslušníci nezvládají plnit (drobný nákup, výpomoc se základními cviky a protahováním, manipulace s věcmi na pokoji, vyřízení požadavků na poště nebo úřadech apod.) – říkáme tomu „nadstandardní služby“.

Problematika vzniká tím, že

-senioři jsou umístěním do DPS považováni za zabezpečené, ale bohužel nedostatek personálu způsobuje, že jsou zajištěny nejdůležitější životní potřeby. Na ostatní aktivity zbývá málo času a nestíhá je často ani rodina.

-senioři v domácím prostředí, kteří již nejsou zcela samostatní, čekají na umístění do DPS několik let, a organizace charitního typu zabezpečující domácí péči jsou přehlcené klienty. Rodinní příslušníci ve vysokém životním tempu nemají denně na seniora čas.

Naše organizace, založená na desetiletých zkušenostech práce se seniory a postiženými, se zabývá těmito činnostmi a klade si za cíl:

  • Poskytování „nadstandartních“ služeb seniorům v DPS i doma
  • Poskytnutí zaměstnání zejména ženám ve věku 55+, tyto ženy pečovaly o své stárnoucí rodiče a mají k seniorům velmi dobrý vztah.
  • Práce s dobrovolníky
  • Zapojení organizací, firem, škol, školek, mateřských center apod., každý může najít skryté možnosti, jak seniorům pomoci 🙂
  • Víkendové pobyty s relaxačním balíčkem a pomocnými asistenty pro seniora a jeho rodinného příslušníka – v roli doprovodu
  • Praktické semináře: Jak bezpečně manipulovat s postiženým seniorem atd.

Naši činnost můžete podpořit zakoupením Dárkového poukazu. Poukazy jsou zatím „anonymní“, a prozatím jsou používány k nákupu drobných věcí denní potřeby (sušenky, vitamíny, káva, čaj, ponožky apod.) vytipovaným osamělým seniorům (např. těm co rodinu vůbec nemají).

Naším přáním jsou poukazy pro konkrétní seniory i na konkrétní služby (např. vycházka s návštěvou kavárničky s občerstvením v ceně).

Podpořit nás můžete také jakýmkoliv finančním příspěvkem zaslaným na transparentní účet: 2301344017/2010, vytvořením trvalého příkazu na měsíční příspěvek nebo nás kontaktujte pro nabídku jiné pomoci.

Naše organizace navázala v roce 2019 spolupráci se Sociálními službami města Kroměříže.